NBBU bemiddelingsovereenkomst ZZP – akkoord Belastingdienst

Dankzij overeenkomst en keurmerk hebben opdrachtgevers meer zekerheid bij werken met zzp

| Wetsvoorstel DBA |


Branchevereniging NBBU meldt dat zzp-bemiddelaars gebruik kunnen maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Met de overeenkomst kunnen risico’s bij bemiddeling van zzp’ers na het vervallen van de VAR worden afgedekt.

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) per 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en het werken met een beoordeelde overeenkomst geïntroduceerd. Dankzij het akkoord tussen de Belastingdienst en de NBBU kunnen zzp-bemiddelaars daar nu de goedgekeurde modelovereenkomst zzp-bemiddeling voor gebruiken.

Met de overeenkomst wordt zekerheid ontleend over de afdracht van loonheffingen. Van belang is wel dat gewerkt wordt conform de overeenkomst. Anders bestaat alsnog de kans dat de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen de bemiddelaar en de zelfstandige. Die moeten dan met terugwerkende kracht loonheffingen afdragen.

Belang zzp-bemiddelaars
Intermediairs vervullen een belangrijke rol bij het van opdracht naar opdracht helpen van zzp’ers. Uit nieuwe cijfers van het Kennisinstituut Ondernemerschap (Kizo) blijkt dat 80 procent van de zzp’ers niet of moeilijk in staat is zelf aansluitend opdrachten te genereren. Veel zzp’ers maken gebruik van intermediairs omdat die hen van passende opdrachten kunnen voorzien.

Daar komt bij dat vrijwel iedere grote opdrachtgever de inhuur van zzp’ers via een intermediair regelt. Redenen hiervoor zijn het beperken van het aantal contractpartijen, maar ook omdat het kunnen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving een specialisme is geworden.

Keurmerk
Om in te spelen op de nieuwe situatie ontwikkelt de NBBU een keurmerk voor zzp-bemiddelaars. Het keurmerk wordt zodanig opgetuigd dat intermediairs gecontroleerd worden op correcte bedrijfsvoering en opdrachtgevers een duidelijk inzicht in de risico’s krijgen. Opdrachtgevers kunnen daarmee veilig in zee gaan met NBBU-intermediairs.

NBBU-directeur Marco Bastian: “Met de goedgekeurde modelovereenkomst en de pilot voor een keurmerk leveren wij een substantiële bijdrage aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Voor opdrachtgevers wordt het helderder en duidelijker onder welke criteria zij met zzp’ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. Dat is goed voor de opdrachtgever, voor de intermediair en voor de zzp’er.”

Bron: NBBU, 29 maart 2016

Van Aert
Leoxx
IT-profile
Burgtbouw
Logo Voldaan
PEAK-IT
Dusol
RSG Finance
REEF
SynTouch
Isatis
Panasonic
Steens & Partner
Oliver James
Evoke
OGZ
Goossens
Experis
Direct People
Banbouw
promic
Techsharks
fellowfield
Ammertech Logo - RGB
hetrechtshuis
TÜV Nederland
A.Hak
24 uur in bedrijf
FC Robinstijn
Directeuren netwerk
Ratho
decathlon
brabantengineering
markteffect
2atwork.com
8fm
nicoberkers
driessen
helmondsport
ikea
itility
kennethsmit
maxima
monsterboard
flex
viro
talentscoutz
stekelenburg
oviro
reprof
robbe
websitepromotor
gwl